EN TIL EN

Vickie Lindholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den individuelle samtale fokuserer vi på, hvordan du har det lige nu – dine følelser og de historier og overbevisninger, der er med til at skabe de problemer du har.

Indsigt og bevidsthed om disse ting klargør den proces der skal til, for at du kan forandre dig og handle på helt nye måder.

 

Hvordan foregår den individuelle terapi?

Formen veksler mellem løsningsfokuserede samtaler og terapi. Ligeledes indeholder sessionerne meget konkrete værktøjer, metoder og øvelser, som sigter direkte på, at du fra gang til gang kan øve dig hjemme– og hurtigere opleve, at der sker forandringer.

Da det er en proces, er det ikke unormalt med et længere forløb á 3- 5 gange. Dels tager det tid at nå i dybden med problemet, dels tager det tid at integrere nye vaner og holdningsændringer i dit liv. Der er næsten altid øvelser eller andre “hjemmeopgaver” mellem sessionerne.

OBS: Inden du kommer, skal du have tænkt over dine forventninger, og hvad du vil have ud af terapien. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak – det koster ikke noget.

 

Henvendelsesårsager kan være:

 • Selvværdsproblemer
 • Uhensigtmæssige mønstre
 • Jalousi/utroskab og destruktiv adfærd
 • Kærlighedssorger

 

Eksempler på spørgsmål:

 • Hvordan øger jeg mit selvværd?
 • Hvordan bryder jeg mit mønster?
 • Hvad er jeg bange for, siden jeg ikke tør gøre det jeg ønsker?
 • Er jeg der i mit liv lige nu, hvor jeg ønsker at være?
 • Hvorledes etablerer jeg et parforhold?
 • Hvorfor er det så svært for mig at være i mit eksisterende parforhold?
 • Hvad er det som altid går galt?

 

Afholdelse af sessionerne:

*Sessionerne foregår på Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A i Nexø..

*Jeg kommer også gerne hjem til dig mod et tillæg for transporttiden.

*Det er muligt at afholde sessionerne via telefon eller Skype

Jeg har som parterapeut fuldstændig tavshedspligt.

Priser: læs mere her

 

“Vickie har været en fantastik katalysator for min personlige udvikling. Hun er i stand til at sætte tanke- og refleksionsprocesser igang, som – qua de redskaber og den intuitive og menneskelige indsigt hun har og benytter sig af – har ført mig fra “det ved jeg godt” til “nu forstår og nu indser jeg det”. Jeg har oplevet at blive i stand til at ændre på en uhensigtsmæssig adfærd, at flytte fokus fra mine omgivelser og “deres banehalvdel” og over til mig selv, at blive bevidst om hvor svært jeg i grunden har (haft) det med at sætte de rette ord på mine følelser – og ikke mindst at ændre bekræftelsen og selvfordømmelsen “jeg er ikke god nok” til en følt tro på at “jeg ER god nok” og “jeg fortjener det bedste!”
Vickie har haft en tålmodig og omsorgsfuld tilgang til mig – også når jeg har “larmet” med en alenlang ordstrøm; selvom jeg har været på afveje; eller jeg ikke har kunnet sætte ord på “hvad følte du?” “Hvad gjorde det ved dig?”. Jeg er ikke blevet pakket ind i vat – Vickie er gået til mig med provokernede spørgsmål, men altid på en skånsom måde! Jeg har følt mig holdt i hånden af en ekspert – og Vickie har givet mig hvad jeg havde brug for!
Samtalerne er foregået over telefon, hvilket jeg har haft det ganske fint med – og skønt jeg til tider har savnet at fornemme Vickies mimik eller at hun har kunnet læse mig og mit kropssprog, har denne form været af lige så givtig karakter, som når jeg tidligere har opsøgt en terapeut personligt.
Jeg kan varmt anbefale Vickie hvis du vil rykke dig fra noget du ved ikke er dig til gavn – og hen til noget som er! Tak Vickie!!!” Dorte